آموزش نصب سیستم های امنیتی

آموزشگاه نصب سیستم های امنیتی شامل رشته های آموزش نصب دزدگیر اماکن، آموزش نصب دزدگیر خودرو، آموزش نصب درب اتومات، آموزش نصب دوربین مداربسته و آموزش نصب سیستم های اعلان حریق است. رشته های آموزش نصب در کامتک توسط کارشناس و نصاب تدریس میشود. آموزش نصب دوربین مداربسته و آموزش نصب دزدگیر (اماکن و خودرو) بصورت عملی و کارگاهی میباشد.

آموزش نصب دزدگیر، آموزش نصب دوربین مداربسته و آموزش نصب درب اتومات خودرو از رشته های اصلی نصب در کامتک است.

آموزش نصب سیستم های امنیتی زیر نظر نصاب بطور عملی و کاربردی تدریس میشود

نسخه مناسب چاپ