آموزش نصب دزدگیر خودرو

دوره آموزش نصب دزدگیر خودرو توسط نصاب دزدگیر تدریس میشود. کلاس اموزش نصب دزدگیر ماشین بدین صورت است که طی سه جلسه اول آشنایی با برق خودرو، سیم کشی ماشین، سوکت های دزدگیر و شناخت انو